หลักสูตรออนไลน์ : Mikrotik Load Balance + ใช้งานเน็ตหลายเส้น

การใช้งานอินเตอร์เน็ตหลายเส้น เป็นที่นิยมเพราะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายลงได้ หลายไซต์งานลดการเช่าสายการสื่อสารที่มีราคาสูง โดยการสมัครใช้งานเน็ตหลายเส้นเพื่อทำการสำรองกรณีอินเตอร์เน็ตเส้นใดใช้งานไม่ได้ก็ยังใช้เส้นที่เหลืออยู่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรือกรณีที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก ก็สามารถกระจายการใช้งานออกไปในการเชื่อมต่อคนละเส้น

Mikrotik สามารถจัดการ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมการใช้งานทุกด้านที่นิยมใช้งาน และตัวอุปกรณ์เองมีราคาไม่สูง หรือจะเรียกว่าถูกมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นที่มีในอุปกรณ์ในระดับเดียวกัน

ถ้าจะมีข้อจำกัดในการนำ Mikrotik มาใช้งานแบบอินเตอร์เน็ตหลายเส้นได้แบบเสถียรและไม่มีผลข้างเคียง ก็คงเป็นเรื่องของ Know How ที่ใช้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ ที่คนตั้งค่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วพอสมควร

คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อขจัดข้อจำกัดดังกล่าว และยังคงเอกลักษณ์คอร์สออนไลน์ของ Mikrotik Tutorial คือไม่ได้บอกแค่วิธีการตั้งค่าเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจาก

 • การปูพื้นฐานความรู้ที่ควรต้องทราบ เพื่อกรณีนำไปใช้หน้างานจริง ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันจะได้เข้าใจในการปรับแต่ง หรือแก้ไขปัญหาได้เอง

 • การอธิบายด้วยภาพประกอบจำนวนมาก เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายในการเรียนรู้

 • เทคนิคการนำไปใช้งานไม่ได้อยู่แค่การแยกใช้เป็นตัวๆ แต่ต้องนำหลายเทคนิคไปร่วมใช้งานพร้อมกันได้บนอุปกรณ์ตัวเดียวกัน

 • ตัวอย่างสำเร็จรูปในการนำไปประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ จากประสบการณ์ที่เคยติดตั้งงานจริงจากวิทยากร

การเรียนคอร์สนี้เป็น video on demand สามารถเข้าทบทวนได้บ่อยตามต้องการ มีไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัยจากการเรียนและจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้ทางไปรษณีย์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายแลน 3 เส้น และอุปกรณ์ Mikrotik 2 ตัว โดยอุปกรณ์ Mikrotik ในกรณีทำ Lab ทดสอบ สามารถใช้รุ่นใดก็ได้ แม้แต่รุ่นเล็กที่สุด หรือถ้ายังไม่มีอุปกรณ์ ก็สามารถใช้ระบบ Virtualization เช่น VirtualBox ในการจำลองแล็ปเพื่อเรียนได้เช่นกัน

ค่าลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ : Mikrotik Load Balance + ใช้งานเน็ตหลายเส้น : 3,900 บาท/ท่าน

ติดต่อลงทะเบียนอบรม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Line ID: @mikrotik https://bit.ly/MikrotikLineOa
ยืนยันชำระค่าอบรมที่ ลิงค์ https://mikrotiktutorial.com/register/

โครงสร้างหลักสูตร

 • สิ่งควรทราบก่อนเรียน
  • ผู้เข้าเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สระดับสูง ผู้อบรมควรมีความรู้เบื้องต้นเรื่องเน็ตเวิร์ก และทราบวิธีตั้งค่า Mikrotik ดีแล้วประมาณหนึ่ง สำหรับผู้เริ่มใช้ MikroTik แนะนำลงทะเบียนพร้อมคอร์สเบื้องต้น Mikrotik Level1 เพื่อปูพื้นฐานก่อน
 • Module 1 – การเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำ Labs
 • Module 2 – คำถามพบบ่อย ของการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 เส้นบน Mikrotik
  • ทำไมการใช้ Internet มากกว่า 1 เส้นบน Mikrotik ถึงมักมีปัญหา
  • อะไรที่ทำให้ทำ Load Balance แล้วทดสอบได้ความเร็วสูง แต่ใช้งานจริงกลับใช้ไม่ได้?
  • ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆ ในการตั้งค่าการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 เส้น
  • ทำไมการใช้อินเตอร์เน็ตหลายเส้นมากไป ไม่ทำให้เน็ตเร็วขึ้น
 • Module 3 – วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • การตั้งค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
   • PPPoE
   • DHCP Client
   • Fix IP
  • การใช้เน็ตหลายเส้นที่มีวิธีเชื่อมต่อผสมกันหลายวิธี เช่น PPPoE ผสม DHCP Client
 • Module 4 – พื้นฐานควรทราบก่อนใช้อินเตอร์เน็ตหลายเส้น
  • IP Firewall Connection
  • ใช้ความรู้เรื่อง IP Firewall Connection ในการเพิ่มประสิทธิภาพ Router
  • พื้นฐานเรื่อง Chain ใน IP Firewall Mangle
  • Routing Fundamental
   • Routing Distance
   • Route Table
  • CDN
  • การตั้งค่าในกรณีขา Wan ทั้ง 2 เส้น มี Gateway ที่เป็น IP Address เดียวกัน
  • การใช้ Route Interface
 • Module 5 – เทคนิคการตั้งค่าแบบเน็ตหลายเส้นให้มีความสเถียร
 • Module 6 – Fail Over
 • Module 7 – Fail Over ขั้นสูง ด้วย Recursive Routing
  • Scope
  • Target Scope
  • ข้อจำกัดของ Recursive Routing
  • เทคนิคการทำ Recursive Routing มาใช้กับเน็ตทั่วไปที่ไม่มี Fix IP
 • Module 8 – Policy Base Routing
  • Routing Table
  • การทำ PBR ด้วย การ mark ด้วย firewall mangle
  • การทำ PBR ได้ และง่ายกว่าด้วย Routing Rules
 • Module 9 – รู้จักกับประเภทของ Load Balance
  • Load balance แบบ Per-Connection
  • Load balance แบบ Per-Packet
 • Module 10 – Load Balance ชนิด Equal-cost multi-path routing (ECMP)
 • Module 11 – Load Balance ชนิด NTH
 • Module 12 – Load Balance ชนิด Per connection classifier (PCC)
 • Module 13 – Load Balance ชนิด Bandwidth on demand
 • Module 14 – ความแตกต่างในการตั้งค่าระหว่าง RouterOS6 และ RouterOS7 ในการใช้งานแบบอินเตอร์เน็ตหลายเส้น
  • Route Table
  • ECMP
  • Recursive Routing
 • Module 15 – การทำ DDNS Fail Over
 • Module 16 – การใช้ Load Balance และทำ Policy Base Routing บน Mikrotik ตัวเดียวกัน
 • Module 17 – ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งาน
  • ใช้เน็ต 2 เส้น เส้นหนึ่งล่ม อีกเส้นทำงานแทน
  • ใช้ 4G เป็นเน็ตสำรอง กรณีเน็ตหลักล่มให้ออกทาง 4G
  • การกระจายการใช้งานแผนกต่างๆ ภายในออกเน็ตหลายเส้น
  • กระจายการใช้งานจากภายนอก เช่น เส้นหนึ่งใช้เชื่อม VPN และอีกเส้นใช้ดู CCTV
  • การใช้ภายในผสมภายนอก เช่น การใช้เน็ตภายในหนึ่งเส้น การเชื่อม VPN จากภายนอกหนึ่งเส้น
 • Module 18 – การนำหลายๆ เทคนิคมาใช้งานร่วมกัน
  • Lab เดียว นำเอาเทคนิคที่เรียนมาใช้งานร่วมกันบน Mikrotik ตัวเดียวกัน
   • เชื่อมเน็ต ผสม PPPoE / DHCP Client / Fix IP
   • สร้างความสเถียรบน Multi-Wan
   • Fail Over ขั้นสูง (Recursive Fail Over) ด้วย Dynamic IP
   • กระจาย Traffic การใช้งานออกไปเน็ตหลายเส้น ด้วย Policy Base Routing หรือ Load Balance