หลักสูตรออนไลน์ : Proxmox VE Essential (เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน)

เป็นหลักสูตรปูพื้นฐาน Proxmox ตั้งแต่เบื้องต้น สำหรับผู้สนใจที่ต้องการศึกษาการติดตั้ง และวิธีการจัดการ Virtual Machines, Container ตั้งแต่ Node เดียว ไปจนถึงการทำ Cluster / High Availability การ migrate VM / Container ข้าม host, ความแตกต่างและประสิทธิภาพระหว่าง file system แต่ละชนิดทั้ง file base และ block base โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Proxmox Virtual Environment มาก่อน

ค่าลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ : Proxmox VE Essential (เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน) : 3,900 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนคอร์สอบรมได้ที่ ลิงค์ https://mikrotiktutorial.com/register/
ติดต่อลงทะเบียนอบรม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Line ID: @mikrotik https://bit.ly/MikrotikLineOa 

โครงสร้างหลักสูตร

 • Proxmox Introduction
 •  Hypervisor fundamental
 • Storage type
  • Block Storage
  • File Storage
  • Object Storage
 • Installation
 • Proxmox Portal Overview
 • After Install Prepare
  • Setup No-Subscription Repository
  • Update & Upgrade
 • Proxmox Network
  • Bridge
  • VLAN
  • Bonding
 • Proxmox Storage
  • Local Storage
  • Shared Storage
  • Stroage Types
 • Storage Management
  • Directory
  • LVM-thin
  • ZFS
 • Linux Tools / Misc Tools
 • Create First VM
 • Create First LXC
 • Create Windows VM
 • Hardware passthrough
 • VM Management
  • Snapshot
  • Clone
  • Delete VM
  • Backup & Restore
 • Proxmox High-Availability
  • Requirement
  • HA
  • Limitation
  • Cluster / Datacenter
  • Create 1st Cluster Node
  • Join Cluster Node
  • Share Storage of VM images
 • Migration
  • Share Storage / Move Disk
  • Migrate to another node
  • HA Resource and Groups
 • Hyper Converged Infrastructure (HCI)
  • Ceph / RADOS
  • Requirement
  • Lab implement CEPH
 • Proxmox Conclusion
  • Recap
  • Remind