หลักสูตร MTCWE : MikroTik Certified Wireless Engineer

เป็นเนื้อหาขั้นสูงที่เจาะลึกลงเฉพาะในเรื่องการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless / Wi-Fi) ศึกษากันถึงการทำงานจริงของธรรมชาติของคลื่นความถี่ ทำให้เข้าใจระบบ Wi-Fi ตั้งแต่พื้นฐานการทำงาน สิ่งที่สามารถรบกวนการทำงาน ลักษณะการเดินทาง และแน่นอนว่าเมื่อเราเข้าใจการสื่อสารไร้สายได้ดี ก็จะทำให้เราสามารถออกแบบระบบเน็ตเวิร์กไร้สายได้ดีขึ้นตามไปด้วย

คอร์สนี้จะตอบคำถามต่างๆ มากมาย เช่นทำไมต้องมี Wi-Fi หลายระบบทั้งๆ ที่เราก็มีระบบ Wi-Fi มาตรฐาน, คลื่นสัญญาณแรง แต่ความเร็วรับส่งข้อมูลต่ำ, ทำไมมืออาชีพไม่มีใครเลือกใช้ wireless repeater/extender ฯลฯ

ถ้าต้องการสอบใบประกาศนีย์บัตรคอร์นี้จะต้องสอบผ่าน MTCNA ก่อน หากยังไม่เคยผ่านคอร์ส MTCNA แนะนำให้ลงเป็นคู่กับคอร์ส MTCNA

ระยะเวลาอบรม : 9:00-17:00น. (ทั้งสองวัน, ศูนย์อบรมเปิดทำการ 8:30น.)
สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม Mikrotik Tutorial
พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/z1NgfMxAftD2
ดาวน์โหลดแผนที่ : http://bit.ly/TrainingCenterMAP

ติดต่อลงทะเบียนอบรม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Line ID: @mikrotik https://bit.ly/MikrotikLineOa

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @mikrotik

เนื้อหาหลักสูตร

Wireless Installations

 • Wireless routers
  • RouterBoard Hardware
 • Wireless cards
 • Antenna types

Wireless Standard

 • 802.11 a/b/g/n/ac
 • Bands and channel width
 • Frequencies

Wireless Tools

 • Wireless Tools + LAB
  • Scan
  • Frequency usage
  • Spectral Scan/History
  • Snooper
  • Align
  • Sniffer

Wireless Troubleshooting

 • Troubleshooting wireless clients + LAB
  • Registration table analysis
  • Ack-Timeout/Distance
  • CCQ
  • TX/RX Signal Strength
  • Frames and HW-frames
  • Data-rates

Wireless Advanced Settings

 • Advanced Wireless Tab settings + LAB
  • HW-retries
  • HW-protection
  • Adaptive-noise-immunity
 • WMM
 • Country regulation settings
 • TX-power + LAB
 • Virtual-AP

802.11n

 • 802.11n wireless protocol + LAB
  • Features
  • Data Rates
  • Channel bonding
  • Frame Aggregation
  • TX-power for N cards
  • Chain settings
  • Wireless link debugging

Wireless Security

 • Wireless Security Measures + LAB
  • Access Management
  • Access-List/Connect-List
  • RADIUS
  • Authentication
  • Encryption
  • EAP
  • Management Frame Protection

WDS and MESH

 • Wireless WDS protocol + LAB
  • Dynamic/Static WDS
  • RSTP Bridge
 • Wireless MESH + LAB
  • HWMP+ Mesh

Wireless Bridging

 • Wireless Transparent Bridge + LAB
  • WDS bridging
  • AP/Station-WDS
  • Pseudobridge
  • MPLS/VPLS tunnel

Nstreme Protocol

 • MikroTik Wireless Nstreme Protocol + LAB
  • Features
  • Configuration options
  • Nstreme Dual
  • Troubleshooting

Nv2 Protocol

 • MikroTik Wireless Nv2 Protocol + LAB
  • Features
  • Configuration options
  • Troubleshooting