หลักสูตร MTCNA : MikroTik Certified Network Associate

หลักสูตรก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้งาน Mikrotik อย่างจริงจัง เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานการเซ็ตระบบของ Mikrotik ในเกือบทุกส่วน
 
หลังจากจบการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมจะรู้จักกับการทำงานของ RouterOS และ อุปกรณ์ในกลุ่ม RouterBoard - เชื่อมการใช้งานของระบบเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถดำเนินการได้ทั้งในส่วนการกำหนดค่า การจัดการ และหาจุดบกพร่องของระบบในระดับเบื้องต้น และให้สร้างบริการพื้นฐานที่จำเป็นของระบบเน็ตเวิร์กให้กับผู้ใช้งานในระบบ
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการที่ถูกออกแบบโดยตรงจากบริษัท Mikrotik Inc ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ RouterBoard และ RouterOS ที่เรารู้จัก นำมาเรียบเรียงให้ทันสมัย และใส่รายละเอียดจากประสบการณ์ทำงานจริงของ อ.พงษ์พิพัฒน์ เพิ่มเติมลงไปเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ระยะเวลาอบรม : 9:00-17:00น. (ทั้งสามวัน และสอบเซอร์ในวันสุดท้ายของการอบรม, ศูนย์อบรมเปิดทำการ 8:30น.)
สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม Mikrotik Tutorial
พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/z1NgfMxAftD2
ดาวน์โหลดแผนที่ : http://bit.ly/TrainingCenterMAP

ติดต่อลงทะเบียนอบรม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Line ID: @mikrotik https://bit.ly/MikrotikLineOa

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @mikrotik

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 - Introduction

 • About MikroTik
  • What is RouterOS
  • What is RouterBOARD
 • First time accessing the router
  • WinBox and MAC-WinBox
  • WebFig and Quick Set
  • Default configuration
 • RouterOS command line interface (CLI)
  • Null Modem cable
  • SSH and Telnet
  • New terminal in WinBox/WebFig
 • RouterOS CLI principles
  • <tab>, double <tab>, “?”, navigation
  • Command history and its benefits
 • Initial configuration (Internet access)
  • WAN DHCP-client
  • LAN IP address and default gateway
  • Basic Firewall - NAT masquerade
 • Upgrading RouterOS
  • Package types
  • Ways of upgrading
  • RouterBOOT firmware upgrade
 • Router identity
 • Manage RouterOS logins
 • Manage RouterOS services
 • Managing configuration backups
  • Saving and restoring the backup
  • Difference between a backup and an export (.rsc) file
  • Editing an export file
  • Resetting a RouterOS device
 • Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
 • RouterOS license levels
 • Sources of additional information
  • wiki.mikrotik.com
  • forum.mikrotik.com
  • mum.mikrotik.com
  • Distributor and consultant support
  • [email protected]
 • Module 1 laboratory

Module 2 - DHCP

 • DHCP server and client
  • DHCP client
  • DHCP server setup
  • Leases management
  • DHCP server network configuration
 • Address Resolution Protocol (ARP)
  • ARP modes
  • RouterOS ARP table
 • Module 2 laboratory

Module 3 - Bridging

 • Bridging overview
  • Bridge concepts and settings
  • Creating bridges
  • Adding ports to bridges
 • Bridge wireless networks
  • Station bridge
 • Module 3 laboratory

Module 4 - Routing

 • Routing overview
  • Routing concepts
  • Route flags
 • Static routing
  • Creating routes
  • Setting default route
  • Managing dynamic routes
  • Implementing static routing in a simple network
 • Module 4 laboratory

Module 5 - Wireless

 • 802.11a/b/g/n/ac Concepts
  • Frequencies (bands, channels) data-rates / chains (tx power, rx sensitivity, country regulations)
 • Setup a simple wireless link
  • Access Point configuration
  • Station configuration
 • Wireless Security and Encryption
  • Access List
  • Connect List
  • Default Authenticate
  • Default Forward
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPS accept, WPS client
 • Monitoring Tools
  • Snooper
  • Registration table
 • Module 5 laboratory

Module 6 - Firewall

 • Firewall principles
  • Connection tracking and states
  • Structure, chains and actions
 • • Firewall Filter in action
  • Filter actions
  • Protecting your router (input)
  • Protection your customers (forward)
 • Basic Address-List
 • Source NAT
  • Masquerade and src-nat action
 • Destination NAT
  • dst-nat and redirect actions
 • FastTrack
 • Module 6 laboratory

Module 7 - QoS

 • Simple Queue
  • Target
  • Destinations
  • Max-limit and limit-at
  • Bursting
 • One Simple queue for the whole network (PCQ)
  • pcq-rate configuration
  • pcq-limit configuration
 • Module 7 laboratory

Module 8 - Tunnels

 • PPP settings
  • PPP profile
  • PPP secret
  • PPP status
 • IP pool
  • Creating pool
  • Managing ranges
  • Assigning to a service
 • Secure local network
  • PPPoE service-name
  • PPPoE client
  • PPPoE server
 • Point-to-point addresses
 • Secure remote networks communication
  • PPTP client and PPTP server (Quick Set)
  • SSTP client
 • Module 8 laboratory

Module 9 - Misc

 • RouterOS tools
  • E-mail
  • Netwatch
  • Ping
  • Traceroute
  • Profiler (CPU load)
 • Monitoring
  • Interface traffic monitor
  • Torch
  • Graphs
  • SNMP
  • The Dude
 • Contacting [email protected]
  • supout.rif, autosupout.rif and viewer
  • System logs, enabling debug logs
  • Readable configuration (item comments and names)
  • Network diagrams
 • Module 9 laboratory