หลักสูตร MTCEWE : Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer

เน้นการนำ Access Point ไปใช้ในการให้บริการเชื่อมต่อกับ Client เช่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ และติดตั้ง Access Point หลายตัวให้มีสัญญาณ WIFI ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสัญญาณวิทยุ สายอากาศ การดูดซับคลื่นสัญญาณของวัสดุต่างๆ, กระบวนการทำ Roaming ของ Client และอาการ Sticky Client กับการลดผลกระทบ, การทำ Site Survey, ขยายพื้นที่ให้บริการด้วย Repeater และการใช้ระบบ 60GHz ในการช่วยเชื่อมต่อความเร็วสูงแบบไร้สาย, ระบบการรักษาความปลอดภัยของ WIFI, รู้จักการอ่านค่าการเชื่อมต่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์และรับมือกับปัญหาการเชื่อมต่อ WIFI  และการใช้ CAPsMAN Wireless Controller ของ Mikrotik ในการช่วยจัดการ Access Point จำนวนมากแบบรวมศูนย์ (Centralize Management)

ระยะเวลาอบรม : 9:00-17:00น. (ทั้งสองวัน, ศูนย์อบรมเปิดทำการ 8:30น.)
สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม Mikrotik Tutorial
พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/z1NgfMxAftD2
ดาวน์โหลดแผนที่ : http://bit.ly/TrainingCenterMAP

ลงทะเบียนคอร์สอบรมได้ที่ ลิงค์ https://mikrotiktutorial.com/register/ติดต่อลงทะเบียนอบรม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Line ID: @mikrotik https://bit.ly/MikrotikLineOa

Module 1 – Wireless Introduction

 • Wireless routers
  • RouterBOARD hardware with integrated wireless
  • MikroTik wireless cards
 • Module 1 laboratory

Module 2 – RF Wireless

 • Characteristics
 • The RF Radio Spectrum and Electromagnetic Energy
 • Decibels
 • Antenna theory and examples of use
  • Isotropic
  • Directional
  • Omnidirectional
 • Antenna polarization
 • Initial class setup
 • Attenuation/absorption and reflective properties of building materials and how they affect radio signals
 • 2.4/5GHz indoor/outdoor cell sizes and transmitter powers
 • Client roaming
 • RouterOS station roaming setting
 • Co-channel and Adjacent-channel interference
 • Choosing correct access point placement
 • Physical network infrastructure
 • Understanding ‘Airtime’
 • Module 2 laboratory

Module 3 – Wireless Standards

 • 802.11a/b/g/n/ac wireless protocol
  • 802.11 standards features overview
  • Bands, channels (frequencies) and channel widths
  • Scan list
  • Modulation schemes and MCS data rates
  • Channel bonding
  • Frame aggregation overview
  • Chains (SISO, MIMO and MU-MIMO)
  • CSMA/CA overview
  • HW protection (RTS/CTS)
  • QoS priorities / WMM®
 • Future standards (802.11ax)
 • Module 3 laboratory

Module 4 – Country / Regulatory / Domain Settings in CAPsMAN

 • Antenna gain and control of maximum EIRP
 • Setting antenna gain on CAP
 • Selecting the country code and purpose of ‘installation’ setting
 • Dynamic frequency selection (DFS radar detect)
 • Module 4 laboratory

Module 5 – Non CAPsMAN Wireless Modes

 • Extending coverage with repeaters and extenders
 • Bridging with MikroTik 60GHz Wireless Wire products
 • Module 5 laboratory

Module 6 – Wireless Security

 • Authentication (Open / Shared)
 • Encryption (WEP, WPA™ TKIP, WPA2™ AES)
 • Weaknesses of older encryption (WEP / WPA™ TKIP)
 • Overview of 802.11X (RADIUS and EAP)
 • Performance difference of TKIP vs. AES
 • Basic access list (ACL) management
 • Mitigating against most common known vulnerabilities of 802.11
 • Module 6 laboratory

Module 7 – Wireless Troubleshooting

 • Troubleshooting wireless clients
 • Registration table analysis
 • TX/RX signal strength
 • Signal to noise ratio
 • CCQ, frames and HW frames, hardware retries
 • Data rates
 • Analysing the System log for wireless problems
 • Scan, background scan
 • Frequency usage
 • Wireless snooper
 • Wireless sniffer
 • Module 7 laboratory

Module 8 – Wireless Surveys

 • Pre-install site surveys
 • Spectrum analysis overview
 • Prediction software overview
 • Post-install validation surveys
 • Module 8 laboratory

Module 9 – CAPsMAN v2

 • MikroTik CAPsMAN version 2 features
 • CAP hardware/software requirements
 • L2 (broadcast/multicast) vs L3 (via UDP) CAPs communication methods
 • Using DHCP option 138
  • Configuration of a CAP
  • CAPsMAN discovery and selection by CAP
  • Authentication and locking by SSL certificates
  • Auto certificate & locking
  • Auto upgrading feature
  • Securing the CAP configuration
 • CAPsMAN configuration settings (channels, datapaths, security configurations, data rates)
 • Provisioning CAP Interfaces (single and dual band APs)
 • Datapath / local forwarding
 • Dynamic vs static CAP interfaces on CAPsMAN
 • Virtual AP (additional SSIDs)
 • Static interfaces on CAPs (slave virtual interfaces with VLANs)
 • Access list features
 • Module 9 laboratory