กรณีศึกษา ปรับปรุงเน็ตเวิร์ก โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง

การติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ก แต่ละแห่ง มีรายละเอียดมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่นานมานี้ อ.บวบ เพิ่งปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์กเสร็จไปอีกหนึ่งแห่ง จึงเอาประสบการณ์มาแบ่งปัน โดยที่น่าสนใจคือในครั้งนี้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของครูที่โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สามารถลดงบประมาณจากที่บุคคลภายนอกเสนอมาเกือบสามแสนบาทลงเหลือเพียง 3x,xxx บาทได้ และยังใช้งานได้ตามที่วางแผนเอาไว้ด้วย มีรายละเอียดดำเนินการอย่างไร จึงปรับระบบจนใช้งานได้ ลดงบประมาณได้ในส่วนใด ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันคือส่วนใดบ้าง อุปสรรค์ และข้อจำกัดที่เจอ มาฟัง อ.บวบ เล่าประสบการณ์ครั้งนี้