การเพิ่มพอร์ต USB LAN ให้กับ Proxmox

วิธีการเพิ่มพอร์ต LAN ด้วย Ethernet USB Dongle เข้าสู่ Proxmox