ปลอดภัย สเถียร ไม่ง้อ Public IP กับ Cloudflare Tunnel + Mikrotik

เทคนิคดีๆ ที่ไม่น่าจะหาได้จาก YouTube ทั่วไปมาฝากกันครับ โดย คุณ @PooH! กับ อ. Supadej Suthiphongkanasai @Ripmilla

Code จาก Live เพื่อ copy&paste นำไปใช้งานได้เลย

sudo curl -C - https://pkg.cloudflare.com/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
sudo echo "deb https://pkg.cloudflare.com/ focal main" > /etc/apt/sources.list.d/cloudflare-main.list
sudo apt update | sudo apt upgrade -y
sudo apt install cloudflared