การคอนฟิกระบบของ Mikrotik แบบแบ่งส่วน และไม่ยึดติดฮาร์ดแวร์

Config Mikrotik ให้มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการดูแล หรือเปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์ได้ เมื่อมีการอัพเกรด หรือแม้แต่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์กระทันหันเนื่องจากระบบมีปัญหา ควร Config อย่างไร