การจัดการ Access Point แปลกปลอมในระบบอย่างไร?

สัญญาณ WIFI ใครก็สามารถปลอมตัวเข้ามาในระบบเราได้ โดยเราเรียกพวกนี้ว่า Rogue AP ถ้าเราใช้ Access Point เก่งๆ เราจะไม่ใช่แค่เป้านิ่ง แต่สามารถตอบโต้กลับไปได้ด้วย, มาดูขั้นตอนการตอบโต้แบบชัดๆ ใน WireShark โดยคุณเอ็ด จาก Siam Wireless กันครับ 😄