การอบรบ Mikrotik แบบนี้ตรงกับที่คุณมองหาอยู่หรือเปล่า?

http://www.mikrotiktutorial.com
การอบรม Mikrotik ลักษณะนี้ตรงกับที่คุณมองหาอยู่หรือเปล่า?
ขอบคุณสำหรับ Feedback อันมีค่าที่ผู้เข้าอบรมมีให้กับเรามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Exit mobile version