ตั้งรหัส WiFi อย่างไรถึงปลอดภัย?

เราสามารถใช้โปรแกรมช่วยแกะรหัสผ่าน ที่มีความเร็วในการแกะรหัสผ่านสิบล้านรหัสได้ในเวลาไม่ถึง 5 นาทีด้วย CPU หรือ 50 วินาที ด้วย GPU ถ้าอย่างนั้น เราจะตั้งรหัส WiFi อย่างไร ให้มีความความทนทานต่อการใช้โปรแกรมช่วยแกะรหัสผ่านเหล่านี้?