ทำความรู้จัก Mikrotik Hardware Offload และเรื่องที่ RouterOS 6.41 เตือนก่อนอัพเกรด