ปิด FTP Service เพื่อความปลอดภัยหรือยัง?

มีการ Report จุดโหว่เรื่องความปลอดภัยระดับ 8.5 (จากเต็ม 10) และเป็นจุดโหว่ที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบ Remote แถมยังมีความยากต่ำอีกด้วย

อย่างไรก็ดี หลังจากพบจุดโหว่ดังกล่าว ทาง Mikrotik ได้ทำการแจ้งว่า นี่ไม่ใช่จุดโหว่ แต่เป็น features ที่ตั้งใจให้มีซึ่งสามารถกำหนดผ่านทาง Policy ของระบบ

ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านที่ไม่ได้ใช้ Service FTP ของ Mikrotik RouterOS ทำการปิด Service ดังกล่าว ได้ที่ เมนู IP -> Service แล้วเลือกปิด Service FTP และอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานครับ