ย่อ IP Cloud Mikrotik ให้ง่ายขึ้นด้วย CNAME

Mikrotik มีฟรี Dynamic DNS แถมให้ทุกตัว แต่ชื่อที่ให้มาจำยากและไม่สามารถเปลี่ยนได้ เราจึงนำ CNAME มาช่วยให้ชื่อสั้นและจำได้ง่ายขึ้น

ในคลิปนี้ไม่เพียงแสดงวิธีการใช้งาน แต่ได้แนะนำการใช้ CNAME ทั้งคนที่มีและไม่มี domain เป็นของตัวเอง รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์จากการใช้งานจริงลงไปด้วย