ระบุให้ยูสเซอร์ใช้ DNS ที่เราเป็นผู้กำหนดเท่านั้น

redirect ให้ทุกคนในองค์กร ไม่สามารถใช้ DNS อื่นนอกจากที่ถูกกำหนด ดัดหลังยูสเซอร์รู้ดี ชอบกำหนดค่า DNS เอง เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายการใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
ปล. สามารถใช้ร่วมกับการตั้งค่าให้ Mikrotik ไม่ให้ค่า IP ที่กำหนดเองออกเน็ตได้ ใน Video นี้

https://www.youtube.com/watch?v=vVm42...