วิธีการตั้งค่า Modem ของ TOT FTTX ให้ทำงานเป็น Bridge Mode

Modem TOT FTTX ถ้าต้องการจะตั้งค่าให้เป็น Bridge Mode จะมีลักษณะการตั้งค่าที่มีรายละเอียดเฉพาะ ไม่เหมือนกับการตั้งค่า Bridge Mode ทั่วไป เนื้อหาวีดิโอตอนนี้จะแสดงถึงวิธีการตั้งค่าดังกล่าวครับ 🙂