วิธีคำนวณหาค่า Classifier ของ LoadBalance PCC ใน Mikrotik

เมื่อใช้ LoadBalance PCC ของ Mikrotik หลายคนยังสงสัยเรื่องค่า Classifier ว่าจะต้องกำหนดอย่างไร เพราะค่าตรงนี้ไม่มีตัวเลขตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความเร็ว และจำนวนของสายอินเตอร์เน็ตที่มี, video นี้จะอธิบายถึงที่มาที่ไปและวิธีการหาค่า Classifier ดังกล่าว ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ดู video นี้จบแล้ว จะสามารถหาค่าดังกล่าวได้ทันที 🙂