หลักเกณฑ์การเก็บ Log จราจร ปี 2564

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า “เก็บ Log” โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 และให้ใช้เนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากวันที่ประกาศ ซึ่งก็คือวันที่ 14 สค. 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง

รายละเอียดสามารถดูได้ในไฟล์ PDF หรือคลิ๊ก Download ในลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ