เทคนิคการทำให้ RouterOS มีความปลอดภัย ในงาน MUM Thailand 2015

คำแนะนำอย่างง่ายเพื่อทำให้ router ที่ใช้ RouterOS ปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี จากงาน MUM Thailand 2015 โดยคุณ Anuwat Ngowchieng ([email protected])
ไฟล์ presentation สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/mum_2015_anuwat หรือ 
https://mikrotiktutorial.com