เทียบความเร็ว VPN ระหว่างกด next อย่างเดียว กับการเข้าใจและปรับตัวแปรได้

บางส่วนของคลิปบทที่ 7-6 จากคอร์สออนไลน์ Mikrotik Routing and VPN ที่ไม่ได้มีแค่วิธีการสร้าง VPN แต่อธิบายถึงรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจระบบ Routing และปรับแต่งค่าให้การเชื่อม VPN ออมาเสถียรและวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพ