เนื้อๆ : รู้จัก Cable Comb อุปกรณ์ช่วยจัดสาย LAN ให้เป็นระบบ

เราอาจจะเคยเห็นการจัดสายแลนสวยๆ ที่มัดสายเป็นกำ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพียงแต่ใช้อุปกรณ์ตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า Cable Comb เข้าช่วย

Exit mobile version