เบื้องหลังการทำงาน NetInstall Mikrotik RouterOS 7.1.1

ดูเบื้องหลังการทำงาน NetInstall, รู้จัก Boot Loader และทำอย่างไร ถ้าไม่สามารถ NetInstall อุปกรณ์ที่ออกจากโรงงานมาเป็น RouterOS6 ให้เป็น RouterOS 7 ได้