เปิดเผยวิธีคิดคะแนนสอบเซอร์ฯ Mikrotik

เวลาสอบจะได้รู้เขารู้เรา โดยเฉพาะข้อสอบประเภทหนึ่งข้อ แต่หลายคำตอบ จะได้เป็นแนวทางเราควรทำอย่างไรกับมันดี หากเจอคำตอบที่ไม่แน่ใจ 🙂