เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ SSL Certificate ในปี 2023

  • เล่าสู่กันฟัง เรื่องจริง กรณีศึกษาการตั้งใจ “หลอก” ให้ออก Certificate ให้คล้ายกัน
  • กูเกิลเสนอจำกัดอายุ TLS Certificate เหลือ 90 วัน จะเตรียมตัวรับมืออย่างไร
  • ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว ACME Protocol เพื่อขอ TLS Certificate โดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบ