แนะนำคอร์สออนไลน์ Mikrotik Routing and VPN

ช่วงปีใหม่นี้ มาเพิ่มทักษะกับคอร์สออนไลน์เรื่อง Routing กับ VPN กันครับ เนื้อหาจะไม่ได้อยู่แค่เพียงการตั้งค่า แต่จะปูตั้งแต่พื้นฐานที่ควรทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและหากพบปัญหาหน้างานที่มีปัจจัยหลากหลายแตกต่างกัน เราจะสามารถไล่หาสาเหตุเพื่อทำให้การตั้งค่าที่ต้องการนั้นลุล่วงไปได้