แนะนำคอร์สออนไลน์ Proxmox Advance1

เนื้อหาคอร์สขั้นสูง-1 นี้จะนำประสบการณ์และสิ่งที่เราเกือบทุกคนต้องใช้ เมื่อระบบทำงานไปซักระยะแล้ว เช่น ฮาร์ดดิสก์เต็มทำอย่างไร? ฮาร์ดดิสก์เต็มมีแบ่งออกเป็น เต็มแท้ และเต็มเทียม แตกต่างกันอย่างไร? เรียกคือพื้นที่อย่างไร และเทคนิคอื่นๆ อีกมากครับ 😊