รายงาน Traffic อัตโนมัติทาง LINE ด้วย Mikrotik Container

Live เดียวที่ให้ความคุ้มค่ามาก เพราะจะได้ นอกจาก – จะได้ระบบรายงานกราฟการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่กำหนดให้ส่งได้บ่อยเท่าที่ต้องการ แล้วยังได้ – วิธีใช้ Mikrotik Container – วิธีใช้ Line Notification / Telegram

ลิงค์ที่โปรแกรมที่ใช้ใน Live

WS-screenshot
https://github.com/elestio/ws-screenshot

Script จัดการรูปแบบ วันและเวลาที่จะส่งในข้อความให้อ่านง่าย และจะถูกเรียกใช้โดยสคริปต์ในการส่งข้อความเข้า LINE หรือ Telegram ในข้อถัดไป https://pastebin.com/tznx0BSu

สคริปต์ในการส่งข้อความเข้า LINE https://pastebin.com/Jk9kjH2A

สคริปต์ในการส่งขัอความเข้า Telegram https://pastebin.com/v6RCJqBh

ลิงค์สำหรับการติตดั้ง FUSE OverlayFS สำหรับท่านที่ต้องการใช้ WS-screenshot บน container ของ Proxmox

https://benheater.com/proxmox-run-docker-on-linux-containers-lxc/

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ในการใช้ Cloudflare Tunnel และการติดตั้ง Container บน Mikrotik นี่คือ 2 videos ที่แนะนำใน Live ครับ