ใช้ Wifi แทนสายแลนด้วย Mikrotik


การนำ WIFI ของ Mikrotik มาแทนสายแลนเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้สายแลน ในกรณีที่พื้นที่อาจจะไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินสายแลนไปถึง