ใช้ WireShark ดักข้อมูล WiFi เห็นอะไรบ้าง?

แค่เราไปนั่งอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ WiFi โดยไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ WiFi เราก็สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในอากาศมาดูได้แล้ว ลองมาดูกันครับว่าข้อมูล WiFi ที่วิ่งอยู่ในอากาศเรามองเห็นอะไรในนั้นบ้าง 😄