Free Cloudflare DDNS for Mikrotik โดย อ.ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย

คลิปของขวัญปีใหม่จาก อ. อ.ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย แก้ปัญหาความไม่สเถียร IP Cloud Mikrotik ด้วยบริการที่ทั้งดีและฟรีของ Cloudflare เพียงแค่มี domain name อยู่แล้ว หรือจะจดใหม่ก็มีค่าใช้จ่ายไม่มาก โดยจะจดกับผู้ให้บริการทั่วไป หรือจะจดกับทาง Cloudflare เลยก็ได้