UPDATE 2024 – Passive Optical Network (PON)


เทคโนโลยี Passive Optical Network (PON) ปี 2024 ไปถึงไหนกันแล้วบ้าง
มาอัพเดทกับอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่จะลดข้อจำกัด และเพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในงาน Fiber Optic แบบ PON
นำทีมให้ความรู้โดย Jug จาก Bangkok Datacom

เอกสารประกอบ