ผลข้างเคียงจากการใช้ Load Balance และวิธีแก้ไข ของ Mikrotik

หลายคนยังไม่รู้ว่า Script Load Balance ที่หาได้ตามเน็ตมากมายนั้นเมื่อใช้แล้วมีผลข้างเคียงติดมาด้วย ซึ่งอาการมักจะมาออกเมื่อมีการ forward port หรือเริ่มมีการใช้ VLAN ในคลิปนี้จะมาพูดถึงที่มาของผลข้างเคียง และวิธีการแก้ไขครับ