ลองจับ Mikrotik hAP ax3

สิ่งที่หลายคนอย่างให้มีใน hAP ax2 มีแล้วใน hAP ax3 นั่นก็คือ 2.5Gbps Ethernet, USB 3.0, สายอากาศ WIFI กำลังสูงขึ้น และอีกหนึ่งปริศนาก็คือ กำลังในการประมวลผลที่ Mikrotik ยังเขียนแบบคลุมเครือ ว่าจริงๆ แล้วมันเร็วเท่ากับ หรือว่าเร็วกว่า hAP ax2 กันแน่ ^_^