วิธีตั้งค่า WiFi6 แบบใหม่ของ Mikrotik

อุปกรณ์ Mikrotik รุ่นใหม่ที่รองรับ WiFi6 จะมีหน้าตาวิธีการตั้งค่าที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจริงๆ แล้วการตั้งค่าเรียบง่ายตรงไปมามากกว่าเดิม และสามารถที่จะทำ profile เอาไว้เพื่ออะไรที่ซ้ำๆ กันก็กำหนดอ้างอิงร่วมกันจากจุดเดียวกันได้ ทำให้การดูแลภายหลังสะดวกขึ้น