9 ข้อควรทราบ เพื่ออุดช่องโหว่จาก Ransomware, Virus, Worm ฯลฯ

00:00 1. ช่องทางการเข้ามาของ Ransomware
00:51 2. สร้าง Security Awareness ให้ End users
08:10 3. เปิด Features ในการป้องกัน Malicious Website ของ Browser
12:02 4. Remote Access อย่างปลอดภัย
13:45 5. ไม่มีงบ หรืองบน้อย จนต้องหาโหลดของฟรีมาใช้
15:00 6. ใช้ Alert และ Report ต่างๆ ของ Antivirus และ Firewall
17:30 7. ฺBackup สม่ำเสมอ และแยกออกจากระบบหลัก
19:27 8. รู้จักความสามรถขั้นสูงของ Ransomware
22:10 9. ตรวจสอบระบบ Security และอัพเดท Patch ของ OS+Software