เนื้อๆ : ใช้ Switch ตรวจคุณภาพสายแลนได้ไหม?

ถ้าเราไม่มีเครื่องวัดคุณภาพสายแลนแบบดีๆ เราสามารถใช้ Switch เพื่อตรวจสอบคุณภาพสายแลนได้ไหม?