เนื้อๆ : Mikrotik CRS เป็น Switch ที่ NAT ได้ น่าเอามาใช้เป็น Router ไหม?

Mikrotik CRS ราคาก็ไม่แพง จำนวนพอร์ตก็เยอะ มี RouterOS ด้วย เอามาทำเป็น Router แบบตัวเดียวจบเลยดีไหม? คลิปนี้มีคำตอบครับ