เนื้อๆ: Firewall Filter กับ Firewall RAW ของ Mikrotik ต่างกันอย่างไร?

ไม่เกิน 2 นาทีรู้เรื่อง Firewall Filter กับ Firewall RAW ใน Mikrotik ต่างกันอย่างไร และกรณีไหนควรใช้อย่างไร ^_^